log in

Pozvánka na valnou hromadu 2020

Pozvánka k účasti na řádnou valnou hromadu spolku Kanoistika Kojetín z.s.

 

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na řádné valné hromadě spolku Kanoistiky Kojetín z.s., která se bude konat ve čtvrtek 27. února 2020 v hlavní budově loděnice spolku Kanoistiky Kojetín, zasedací místnosti v prvním patře. Zahájení valné hromady je v 17:00 hodin.

 

Program valné hromady

 1. Zahájení valné hromady, návrh jednacího řádu, volba komisí
 2. Zpráva o činnosti za rok 2019
 3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
 4. Zpráva revizní komise za rok 2019
 5. Zpráva o sportovních výsledcích rychlostní kanoistiky 2019
 6. Plán činnosti rychlostní kanoistiky 2020
 7. Návrh rozpočtu pro rok 2020
 8. Zpráva o rekonstrukci loděnice - skladu lodí
 9. Nákup majetku
 10. Diskuze
 11. Návrh na usnesení
 12. Hlasování o usnesení
 13. Řádné ukončení valné hromady

 

V Kojetíně dne 12. února 2020

 

předsedkyně spolku, Jitka Šupčíková

 

Plná moc pro případ Vaší nepřítomnosti na valné hromadě je ke stažení zde.

 

Upozorňujeme na nutnost uhradit členské příspěvky na rok 2020 nejpozději do konání valné hromady. 

Členské příspěvky lze uhradit na VH v hotovosti, nejpozději v den konání VH.

Platba příspěvků elektronicky č. ú. 1880908379/0800 nejpozději do 25.2.2020.

 

 

Log in or create an account

Jsi členem Kanoistiky Kojetín a nemáš přístupové údaje? Nevadí, napiš si o přístup administrátorovi. Dušan Chovanec email: dusan.chovanec@kanoistika-kojetin.cz telefon: +420 602 154 286